Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu


_
Tytuł projektu: „Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu”
Wnioskodawca: Miasto Bytom
Realizator: Bytomski Ośrodek Edukacji
Czas realizacji: 01.08.2016 – 31.12.2017 r.
Uczestniczące w projekcie szkoły: Gimnazjum nr 2 w Bytomiu, Gimnazjum nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu, VII Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych i Ogólnokształcących w Bytomiu.
_
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
_
Informacja o projekcie (PDF)
_


_
OGŁOSZENIE z dnia 25-08-2017 (PDF)
_


_
PRZEJDŹ DO PODSTRONY:

_


_
PRZEJDŹ DO PLATFORMY MOODLE: