Bezpłatne kursy zawodowe

Bezpłatne weekendowe (tryb zaoczny) kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, prowadzone przez ODiDz, obejmują naukę teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Kursy dają możliwość przekwalifikowywania się, pozwalają uzupełnić wiedzę oraz zdobyć nowe uprawnienia zawodowe.

Więcej.
Galeria Motoryzacji i Techniki

Funkcjonująca do 30 czerwca 2023 roku w ramach Bytomskiego Ośrodka Edukacji Galeria Motoryzacji i Techniki pojawiła się na kulturalnej mapie Śląska w 2009 r. Celem jej działalności było ukazywanie niezwykłych zjawisk w dziedzinie rozwoju myśli technicznej od XIX w. po czasy dzisiejsze w Europie i na świecie. Galeria miała interdyscyplinarny, warsztatowo-edukacyjny charakter, przeznaczony dla miłośników motoryzacji i historii techniki, […]

Więcej.
Solidność i doświadczenie

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 13:00 SKP przeprowadza badania techniczne: okresowe A, B, T, E. Doświadczeni specjaliści – diagności pracują na nowoczesnym sprzęcie, a niezbędne atesty i certyfikaty gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej.
2024-05-02 11:17:42

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu KKZ MOD.03 (wieczorowy) do sekretariatu BOE przy ul. Żeromskiego 42 (godz. 7-15).

Tags: 
2024-04-09 11:59:43

Osoby, które w sesji Zima 2024 zdały egzamin zawodowy (część pisemną i praktyczną), zapraszamy po odbiór certyfikatów potwierdzających kwalifikację zawodową do Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ul. Żeromskiego 42 w godzinach pracy sekretariatu (7.00-15.00). Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Tags: 
2024-03-26 10:37:13

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji Zima 2024 (Formuła 2019), podobnie jak w poprzednich sesjach, będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO (https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/) od godziny 10.00 w dniu 27 marca 2024. Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji Zima 2024, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję Lato 2024 do 4 kwietnia […]

Tags: 
Zespół Pracowni Wielozawodowych

ul. Karola Miarki 29. Zajęcia praktyczne: zawody techniczne.

Więcej.
Zespół Pracowni Samochodowych

ul. Żeromskiego 42. Kierownik: mgr inż. Bartosz Franczuk. Zajęcia praktyczne odbywają się w zawodach mechanicznych oraz samochodowych.

Więcej.
Zespół Pracowni Mechanicznych

ul. Żeromskiego 42. Kierownik: mgr inż. Bartosz Franczuk. Zajęcia praktyczne odbywają się w zawodach mechanicznych oraz samochodowych.

Więcej.