Zespół Pracowni Mechanicznych

 • Kierownik mgr inż. Bartosz Franczuk, tel. 32 281 33 68
 • Nauczyciele ZPM
 • mgr inż. Tomasz Hetmańczyk – Dyrektor BOE
 • mgr Piotr Klimza
 • mgr Krystian Brzezina                        
 • mgr inż. Kazimierz Wąsowicz
 • mgr inż. Mirosław Habraszka
 • inż. Jerzy Pawłowski
 • mgr Michał Skrzyński
 • inż. Roman Gluch
 • mgr Zbigniew Jędrzejowski
 • mgr Zbigniew Boleń
 • Zajęcia praktyczne dla uczniów
  – Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu